Τετάρτη 6 Ιούλιος 2022

Όροι Χρήσης


Η liourtas-akinita.gr δημοσιεύει δωρεάν τις αγγελίες σας σχετικά με οποιοδήποτε ακίνητο προσφέρετε ή ζητάτε. Οι αγγελίες εμφανίζονται στο διαδίκτυο σε ηλεκτρονική μορφή. Οι αγγελίες παραμένουν ενεργές έως ότου το ακίνητο πωληθεί ή ενοικιαστεί ή εκτός εάν ανανεωθούν οι πληροφορίες του.
Η liourtas-akinita.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει αγγελίες που κατά την κρίση της είναι παραπλανητικές ή υποβολιμαίες. Διατηρεί το δικαίωμα να προωθήσει τη αγγελία σε τυχόν ενδιαφερόμενους και με άλλους τρόπους. (Με έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή).